Nákupní řád

Obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a nakupujícím při realizaci objednávek knižních titulů prostřednictvím těchto internetových stránek.

Prodávající:

Nakladatelství KLAR, Gočárova třída 648/3, 500 02 Hradec Králové

e-mail: nakladatelstvi@klar-knihy.cz


Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce, a to do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, pokud je všechno objednané zboží skladem.
 2. V případě, že některé zboží v objednávce není skladem, prodávající vyřídí objednávku obvykle do dvou týdnů, nejpozději však do šesti týdnů od přijetí objednávky.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo telefonicky nebo e-mailem ověřit doručovací adresu nakupujícího, pokud je zadaná adresa zjevně pochybná. V případě, že se nepotvrdí existence doručovací adresy, má prodávající právo odmítnout vyřízení objednávky.
 4. Pokud nakupující učiní další objednávku, ale neuhradil dosud předcházející objednávku, má prodávající právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než nakupující uhradí svoji předcházející objednávku.
 5. Předmětem prodeje jsou pouze ty tituly z knižního katalogu, u nichž je zobrazeno tlačítko KOUPIT. Pokud prodávající obdrží ve stejnou dobu větší množství objednávek daného titulu, jehož zásoby budou tímto vyčerpány, vyhrazuje si právo odmítnout později došlé objednávky. O odmítnutí objednávky z důvodu vyčerpání zásob bude prodávající obratem informovat nakupujícího na jeho e-mailovou adresu.
 6. Pokud nakupující odstoupí od kupní smlouvy za podmínek uvedených níže (Práva a povinnosti nakupujícího, bod 5.), vrátí prodávající částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží převodem na účet nakupujícího, a to do deseti pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (poštovné, dobírkovné).
 7. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, použije pouze k účelům, které souvisejí s vyřízením objednávky, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek.
 8. Práva a povinnosti nakupujícího

  1. Nakupující se zavazuje odebrat objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně případných dalších poplatků (poštovné, dobírkovné) uvedených v závazné objednávce.
  2. Nakupující uvede v objednávce správné údaje, potřebné pro vyřízení objednávky, především správnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno.
  3. Pokud nakupující v objednávce zvolí platbu předem bankovním převodem na účet prodávajícího, zavazuje se uhradit celkovou cenu do 10 dnů od zadání objednávky. Pokud prodávající v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodávajícím zrušena.
  4. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, která se týká všech zjevných a skrytých vad zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.
  5. Nakupující má na základě zákona č. 367/2000 právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží (s výjimkou v zákoně uvedeného zboží, které nelze reklamovat, pokud u něj byl porušen obal). Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené a nakupující jej doručí poštou na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být kopie faktury a případně kopie útržku z dobírkové složenky.

  Reklamační řád

  1. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, která se týká všech zjevných a skrytých vad zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.
  2. Nakupující podá reklamaci některým z těchto způsobů: e-mailem na adresu nakladatelstvi@klar-knihy.cz nebo poštou na adresu prodávajícího.
  3. Každá reklamace musí obsahovat číslo objednávky a popis zjištěných závad a jejich projevů.
  4. Prodávající se zavazuje vyměnit nakupujícímu vadný výtisk za bezvadný, zašle-li jej nakupující zpět na adresu prodávajícího.
  5. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s nakupujícím nedohodne na delší lhůtě.