Deník spisovatele - proč je multikulturalismus tak škodlivý?

19.07.2019 17:16

Nejhorší pro dobrou myšlenku je to, když se postupně stane oficiální ideologií. Jako kdyby člověk musel myslet dogmaticky, jestliže si jednou osvojí určité přesvědčení, nestačí mu, že se podle něj řídí, chce se ujistit o jeho správnosti tím, že ho začne prosazovat, vnucovat jiným, kteří o něj nestojí, často tak zavile, že z něj udělá jakýsi pomyslný symbol na vlajce, pod kterou svádí bitvy za svou pravdu. Ale erb na vlajce je jen zmrtvený symbol a on už dávno bojuje jen za hloupou lež.

Nikdo soudný nemůže mít nic proti kulturní rozmanitosti. Zvlášť v naší kotlině, ve které se mísily vždy různé národnosti a etnika. Jako stát máme Listinu základních práv a svobod, potažmo trestní paragraf o zákazu hanobení rasy, vyznání a přesvědčení. Kdyby zůstalo jen u toho, měl by každý šanci své právo vymáhat, pokud by se cítil být ukřivděný. Jenže pro ideologii je takový stav málo, chce, aby ji vyznávali i všichni ti, kteří s ní z nějakého důvodu nesouhlasí.

A to se děje posledních třicet let také u nás.

 

Celý text bude zveřejněn v pravý čas na blog.iDNES.cz