Deník spisovatele - moc bezmocných vymknutá z kloubů šílí…

21.06.2019 17:17

Myslím, že pro hlubší popis dneška je vhodné se vrátit do doby, kdy psal V. Havel svůj esej Moc bezmocných. Tehdy bylo pomyslné kyvadlo dějin vychýlené jednoznačně do extrémní úvrati v podobě totality. Ukázalo se, že obhajoba těch, kteří odmítli "žít ve lži" (Charta 77), je nutná z hlediska morálního i existenciálního. Na svět "totalitního zdání" nebylo z jejich pohledu možné reagovat jinak než tak, že budou žít autenticky, v pravdě a budou se brát za práva "bezmocných".

Tento historický děj nevznikl nezávisle na dění na Západě, naopak, navázal na hnutí, které emancipovalo všechny "uražené a ponížené", a které od 60. let významně ovlivňovalo přerod do současné společnosti. Emancipace žen, rovnoprávnost černochů, uznání homosexuality, to byl proud, který, včetně heideggerovského existencialismu a francouzského strukturalismu, určil i vývoj u nás. Po pádu totality se tyto proudy slily v jediný a já si ho nazývám "multikulturalita průměru".  

Důraz na svébytnost každého jedince, na právo na sebeurčení, na právo na odlišnost, přinesl svobodu a rovnost.

 

Celý text bude zveřejněn v pravý čas na blog.iDNES.cz