Tajemství rodokmenu Klarů

Původ mých předků Klarů sahá až kamsi do německy mluvícího Slezska. Rodokmen vznikl v podstatě bez rodinné zásluhy jako vedlejší větev jiného rodokmenu, který sestavila jedna velmi znalá dáma, potomkyně rodu Kristenů, který je s naším rodem osudově spojen. Společnými předky jsou manželé Joseph Ignatz Klar a Teresia Kristin, první obyvatelé vesnice Kovansko v panství Poděbrady. Tuto vesnici založili němečtí osadníci na konci 18. století. Za vlády Marie Terezie bylo rozhodnuto o osídlení některých pustých českých oblastí svobodnými familianty. Jednalo se o plán vídeňského ministra Raaba, po kterém je toto osídlování pojmenováno jakožto „raabizace“. Naši předci, zřejmě poddaní Rakouska Uherska, sem přišli po porážce s Pruskem a ztrátě Slezských zemí. Již zmiňovaný Joseph Ignatz Klar se stal prvním rychtářem Kovanska a vzal si ženu z rodu Kristenů. Zajímavé je, jak často se v uzavřené obci tyto dva spřízněné rody zkřížily. Pravnuk Ignatze, můj praděd Karel Klar, si vzal svou sestřenici Marii Kristenovu. Také jeho syn, můj děda František Klar, zopakoval to samé se svou sestřenicí, mou babičkou, Helenou Kristenovou. Jaké následky to mělo na jednoho z jejich potomků, nechť posoudí laskavý čtenář sám.

 

Rodokmen.pdf (135 kB)  Familianté.pdf (52,8 kB)  Fotografie.pdf (352,6 kB)

Dva                 

                                                     

Ten třetí

                                                     

Hudba

                                             

                                                              Autorka obrazů: Lenka Klárová